Persones que s’ofereixen per fer feines en moneda social, intercanvi i tot tipus de monedes, professionals que volem dedicar-se a la seva passió, feines fixes i feines temporals,     jornades de treball, feines col·lectives, ganes d’aprendre noves professions,  suport mutu i oportunitats d’autogestionar-se.

[jobpost]