El Projecte

El projecte FeinaCooperativa! és creat i dinamitzat per la Cooperativa Integral Catalana des de la comissió de Projectes Productius.

Es tracta de l’eina que fem servir per fer visibles les diferents necessitats de feina de persones o col·lectius i una manera de dinamitzar la moneda social i els intercanvis en el marc polític i social que promovem.

Objectius

  • Ajudar a cobrir les necessitats econòmiques de les persones que no tenen una feina estable o un projecte cooperatiu prou consolidat per a la seva autosuficiència econòmica.
  • Oferir una via de fàcil accés a la moneda social per consumir a preus assumibles amb un compromís social.
  • Promoure la circulació de la moneda social que se n’hagi obtingut.
  • Impulsar la generalització de la moneda social i l’augment del compromís en moneda social de les productores.
  • Generar més recursos, més serveis i més productes oferts en moneda social.
  • Afavorir la reducció de l’ús de l’euro.
  • Evitar la intermediatització i la importació i/o exportació de recursos no estrictament necessaris.
  • Substituir la competència entre productores per la cooperació entre elles.
  • Impulsar formacions, i el creixement personal i comunitari.
  • Recolzar la transició cap a un món postcapitalista, basat en l’ecologia, l’economia comunitària i l’autogestió com a forma de funcionament, a més del coneixement lliure.

 

Video presentació del projecte