COMPROMISOS

Per part del demandant

Criteris de selecció

criteris

Per part del participant

5Per part del FeinaCooperativa

3

Per qualsevol dubte sobre els compromisos podeu escriure a

feina@cooperativaintegral.cat o bé trucar al 615 08 97 20