Feina Cooperativa
Qualsevol feina que proposi una persona, un col·lectiu, un/a soci/a autoocupat/da de la CIC o qualsevol cooperativa.
Poden ser remunerades en moneda social, faircoins o en euros, de forma mixta, ser voluntàries o per intercanvi directe.

Feina Comunitària
És una feina concreta no especialitzada que requereix un grup de persones de forma puntual, sigui una jornada o vàries.
Es pot remunerar en moneda social, euros o per intercanvi directe o ser un voluntariat.
A part de la possible remuneració, de vegades l’allotjament i l’alimentació aniran a càrrec de qui ha penjat la feina.

Tasques de comissions de la CIC, de les Bioregions i de les ecoxarxes
Feines relacionades amb les tasques d’una comissió de la Cooperativa Integral Catalana, de la Bioregió i de les ecoxarxes.
Poden ser tasques puntuals sense remuneració que fomentin la participació en el col·lectiu fins a tasques estables que impliquin un número important d’hores setmanals que es remunerarien segons decisió de la pròpia assemblea.

Intercanvi directe o voluntariat
Aquelles demandes de feina que siguin de col·laboració sense reciprocitat directa.

Formació i aprenentatge

Feines a canvi de formació en un àrea concreta