La Moneda Social

 Què és?

La moneda social és una forma de posar els diners al servei de les persones; permetent-les continuar compartint les seves capacitats quan la moneda convencional s’estanca. Respecte al projecte FeinaCooperativa de la CIC, caldrà que tinguis un compte en moneda social, això vol dir que participes d’una EcoXarxa o bé ets soci/a de la CIC.

Quins objectius té?

L’objectiu essencial d’una moneda social no és altre que facilitar els intercanvis entre les persones, com a unitat de compte, és a dir, donant valor a les coses i actuant com a instrument de pagament. La seva existència depèn únicament d’un acord comunitari que li atorga un valor determinat; no creat per un banc o per un govern, sinó determinat  per les mateixes persones que fan l’intercanvi.  D’aquesta manera l’economia que se’n genera és totalment real, sense cap aspecte especulatiu.

Lluny de ser un simple fet diferencial, l’adopció d’aquest sistema d’intercanvi és una eina clau en el canvi de les relacions econòmiques capitalistes imperants; per moltes raons:

  • La moneda social es crea a través d’una activitat real, d’un treball ja realitzat —sigui la producció d’un bé o la prestació d’un servei— i no a través del crèdit, és a dir de deute.
  • Les quantitats negatives perden el seu caràcter de deute, atès que no tenen un termini de “venciment”, i no augmenten per si soles perquè no tenen taxes d’interès; només mostren un desequilibri entre el que es rep i el que s’aporta, fet que sempre es podrà compensar amb el temps. A més, les quantitats negatives són necessàries perquè també n’hi hagi de positives, ja que és un sistema de suma zero.
  • El fet de tenir números vermells només indica que s’haurà d’oferir alguna cosa en algun moment per compensar el saldo, però en base amb el principi “cadascú en funció de les seves necessitats”.
  • No té gaire sentit acumular-ne, ja que en circumstàncies normals qualsevol persona pot generar-ne amb facilitat, i en alguns casos té fins i tot data de caducitat
  • El més important és que reforça l’economia local, atès que els intercanvis es produeixen en el nostre entorn proper i la moneda no viatja a altres mercats on hi hagi una major rendibilitat; així s’incentiven les relacions de confiança entre les persones usuàries, que poden anar més enllà d’allò econòmic per a  fomentar la creació de veritables nuclis d’autogestió en què el suport mutu sigui l’element comú per a la satisfacció de les necessitats de totes les persones integrants.

Què és una Ecoxarxa?

Una Ecoxarxa és una xarxa d’intercanvi de béns, serveis i coneixements amb la voluntat de recuperar la dimensió ètica i humana en les activitats econòmiques, superant l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsant una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia.

A més, una Ecoxarxa fomenta l’economia local, el consum responsable i les relacions humanes, permet cobrir les necessitats bàsiques sense necessitat d’utilitzar l’euro, crea mecanismes de suport entre les persones i permet a aquestes desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals.

A Catalunya hi ha diferents Ecoxarxes, podeu consultar les que existeixen actualment a: http://ecoxarxes.cat/ecoxarxes/

L’IntegralCES

La Cooperativa Integral Catalana fa servir la seva pròpia moneda social, l’EcoCOOP. Aquesta moneda és acceptada a totes les ecoxarxes catalanes i moltes xarxes de moneda social espanyoles. Totes les monedes socials fan servir una plataforma d’intercanvi i administració de transaccions i usuaris. Inicialment hi havia el sistema CES (Community Exchange System), però des de les ecoxarxes catalanes i la Cooperativa Integral Catalana es va impulsar una plataforma de codi lliure i autogestionada, l’IntegralCES (www.integralces.net). Aquest sistema és una eina de fàcil maneig i comprensió; pots oferir un producte o servei propis o buscar el que necessitis a les teves xarxes d’intercanvi més properes. A més de portar la comptabilitat dels intercanvis realitzats i conèixer el saldo disponible en qualsevol moment.

Tutorials de l’IntegralCES

Per conèixer el funcionament de l’IntegralCES, i com interactuar amb altres plataformes d’intercanvi amb moneda social, podeu consultar la documentació del web:

Com donar-te d’alta a una Ecoxarxa ja existent a IntegralCES: https://www.integralces.net/ces/bank/exchange/list/ES
Com donar d’alta una ecoxarxa nova: https://www.integralces.net/public/new-exchange-ca

…………………………………………………………………………………………

Si vols ampliar informació, pots adreçar-te a:

http://ecoxarxes.cat/

Si vols donar-te d’alta a una EcoXarxa, pots consultar a l’IntegralCES:

https://www.integralces.net/