vaga_bioregions
0

La Coordinadora Obrera Sindical convoquem vaga general a Catalunya, el 3 d’octubre, contra la nova onada repressiva i contra la retallada de drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores de Catalunya.

Durant les darreres setmanes desenes de centres de treball han rebut la intervenció de diferents membres dels cossos repressius de l’estat, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.

En uns supòsits els treballadors i les treballadores hem vist com es pretenia accedir als nostres centres de treball i, en d’altres, com es controlava l’accés a aquests, i com fins i tot, en alguns casos, s’hi accedia sense ordres judicials. Des del sector de les arts gràfiques, de la logística i el transport, enviament de correu postal, i passant pel sector públic, hem vist com actuacions dels cossos repressius de l’estat alteraven el normal funcionament de la vida laboral de milers de treballadors i treballadores de Catalunya.

Al respecte, hem de recordar que alguns treballadors i treballadores han patit controls dels seus vehicles, les seves pertinences i les seves eines de treball, fet que sense un previ indici de criminalitat suposa una clara vulneració dels seus més elementals drets fonamentals de llibertat ideològica, llibertat d’expressió, intimitat i integritat física. Sens dubte, les intervencions de les quals estem essent objecte els treballadors i treballadores no garanteixen el normal funcionament de l’activitat laboral, alhora que han suposat una greu infracció de la normativa preventiva i estan generant un patiment psíquic que mai es pot acceptar en la prestació de serveis laborals. Hem de recordar que són drets laborals -i, per tant, extensibles a les treballadores i els treballadors del sector privat i de la funció pública-: la integritat física i una adequada política de seguretat i higiene; el respecte a la intimitat i la consideració deguda a la dignitat, i el dret a l’ocupació efectiva. Tots aquests drets no s’estan garantint en l’actual moment i estan essent sistemàticament vulnerats.

No podem sinó concebre aquest nou atac als drets i llibertats dels treballadors i les treballadores de Catalunya com una volta de clau més de la deriva antiobrera més virulenta de l’estat espanyol, que és hereva de les reformes laborals dels anys 2011 i 2012, així com de les posteriors modificacions legals que afecten l’Estatut dels Treballadors, la Llei General de la Seguretat Social, l’aprovació de la Llei Mordassa i la reforma del Codi Penal. Una constant precaritzadora de les condicions laborals de la classe treballadora, que ataca ara novament drets fonamentals i llibertats públiques, i contra la que ja hem lluitat a les vagues generals de 27 de setembre de 2010, 27 de gener de 2011, 29 de març de 2012 i del 14 de novembre de 2012.

Aquesta gravíssima situació de vulneració de drets laborals i socials de les treballadores i treballadors de Catalunya guanyats a cop de lluita va catapultar-nos a iniciar contactes amb la resta de sindicats de l’esquerra sindical i altres moviments polítics i socials a fi i efecte de valorar en el menor temps possible una contundent resposta social des del sindicalisme combatiu.

Els sindicats IAC, CGT, I-CSC i COS vam coincidir en la necessitat de donar una resposta contundent en clau de convocatòria de vaga general i el sindicat CNT també s’ha unit a aquest clam. Els moviments socials i polítics que han participat dels espais de decisió dels que ens hem dotat aquests dies també ens van transmetre de forma majoritària el seu suport a la convocatòria d’una vaga general a Catalunya.

Per aquest motiu, l’esquerra sindical i els moviments socials i polítics que ens donen suport, hem decidit convocat vaga general a Catalunya el 3 d’octubre de 2017. No quedarà impune cap agressió a la classe treballadora i seguirem treballant al carrer i als centres de treball colze a colze per la defensa dels drets i llibertats i dels nostres interessos de classe.

Perquè ens sobren els motius, vaga general a Catalunya a partir del 3 d’octubre. Visca la lluita de la classe obrera!